Badge field

Hva er en tannfylling?

Published date field

Hva er en tannfylling?

Tannfyllinger er den vanligste behandlingen av et hull (karies), skader, dype riller i tyggeflaten og misfargede tenner. Målet med tannfyllinger er blant annet å forhindre at hullet blir større, men også å få tilbake den normale funksjonen og formen til tannen. Når tannlegen legger en fylling, fjernes den ødelagte tannsubstansen slik at bare frisk tannsubstans blir igjen. Deretter fylles hullet med et mykt fyllingsmateriale i samme farge som tannen din. Deretter bruker tannlegen blått lys på fyllingen slik at den herdes og blir hard. Om nødvendig gjøres dette i flere omganger, for å sikre at fyllingen ikke blir for tykk. Til slutt sliper tannlegen fyllingen for å gi den samme form som den opprinnelige tannen.      

Tannfyllinger forhindrer ytterligere skade på tennene, fordi den forsegler det området hvor bakteriene kan trenge inn. Tannlegene bruker ulike fyllingsmaterialer som tannfarget fylling i form av plast (kompositt), glassionomer og amalgamfyllinger (en blanding av kvikksølv, sølv, kobber, tinn og sink). Man kan også bruke gull og porselen til å reparere hull i tennene. Tannfyllinger varer i flere år, men dette er avhengig av størrelsen på fyllingen og hvor i munnen tannen ligger. Enkelte tenner belastes mer enn andre og kan derfor være mer utsatt for sprekker.     

 

Hvilken type fylling er best? 

Valg av fyllingsmateriale avhenger av hvilken skade tennene har. Behandlingsmetoden varierer f.eks. etter hullets størrelse, og om det er fare for allergisk reaksjon mot bestemte materialer, men også av hvor i munnen fyllingen skal utføres, for eksempel hvis man skal behandle et hull i en fortann. Den totale prisen / omkostningene kan også være avgjørende for valg av fyllingsmateriale.

De ulike typene materialer som brukes til tannfyllinger:      

Kompositt plast har samme farge som tannen og kan derfor brukes der man ikke ønsker at fyllingen skal være synlig. Plasten har konsistens som marsipan og kan enkelt fylles i det ferdige borrede, utskrapte og rengjorte hullet. Tannfyllingens form tilpasses og belyses deretter med konsentrert lys som gjør at plasten herder. Kompositt er ikke egnet til altfor store fyllinger fordi materialet      slites over tid og brekker lettere. Komposittfyllinger kan med tiden bli misfarget av kaffe, te eller røyking.

Amalgam (sølvfylling) har god holdbarhet og er relativt billig. Amalgamfyllinger er mer synlig enn porselen og komposittfyllinger på grunn av den mørke fargen, og dette materialet brukes derfor normalt ikke i fortennene. Merk at amalgamfyllinger ble forbudt i Norge i 2008, men at de fremdeles brukes i mange andre steder i verden.

Glassionomer er et populært fyllingsmateriale fordi materialet utskiller fluor, og det minsker dermed risikoen for hull i kantene av fyllingen. Glassionomer tåler på den annen side dårlig tyggetrykk rent mekanisk og brukes derfor oftest ved små reparasjoner i kanten av større fyllinger og kroner. De er tettere i fargen og ser ikke like naturlig ut som plast, men forskjellige blandinger av glassionomer og komposittplast brukes til behandling av hull i melketenner.

Porselen kan brukes til porselensinnlegg og må i likhet med gullinnlegg lages på et dentallaboratorium etter avtrykk på tannlegekontoret. Porselensinnlegget limes på plass med en spesiell plastteknikk. Porselensinnlegg kan lages så de passer til tannens farge og de er mer motstandsdyktige mot misfarging enn komposittfyllinger. Behandlingen er relativt kostbar.

Gullfyllinger eller gullinnlegg utvikles på dentallaboratorium. Gull er et edelt metall som tolereres svært godt av vevene i munnhulen, og mange tannleger anser gull som et meget godt fyllingsmateriale – kanskje til og med det aller beste. Det tas tannavtrykk hos tannlegen før prøven sendes til tanntekniker for fremstilling. Tilbake på tannlegekontoret sementeres deretter gullfyllingen på tannen. Til gullsmykker bruker man oftest 585-gull, men gullet som blir brukt i slike fyllinger, er fullverdig 800-gullegeringer. Så da er det kanskje ikke så rart at gullfyllinger er relativt dyre. Det kreves flere tannlegebesøk for å ferdigstille gullfyllingen, men hvis man har god munnhygiene, kan et slikt gullinnlegg vare livet ut.          

Hvis en stor del av tannens krone mangler, på grunn av karies (hull) ellerskade, kan den beste behandlingen være å få laget en krone. Karies som har nådd inn til tannens pulpa («nerve») kan enten behandles med rotbehandling (hvor den skadde / blottlagte nerven fjernes), eller man kan prøve en mindre omfattende behandling (pulpaoverkapping), hvor man forsøker å holde nerven i live.

 

Hva skjer egentlig når tannlegen legger en fylling? 

Når tannlegen skal stoppe et kariesangrep, fjernes først den skadde, bløte tannsubstansen. Det rene utborrede og utskrapte hullet kan deretter fylles med ett av materialene beskrevet ovenfor.

 

Trenger jeg en fylling?

Hvis du har et stort hull i en tann, er du nok ikke i tvil om at det er nettopp hull du har. Men ofte kan man få hull på tannflater uten at man ser eller kjenner det. Det er derfor tannlegen bruker et lite speil og sterkt lys for å undersøke tennene til pasientene.     

Finner tannlegen noe unormalt eller «mistenkelig», undersøkes dette nærmere med spesielle instrumenter. Røntgenbilder av jekslene (bitewing) eller andre tenner er et utmerket diagnostisk hjelpemiddel. Hull under utvikling i mellomrommene mellom tennene viser seg ofte tydelig på et røntgenbilde.


White
Porselensinnlegg

 

Hvor mye koster tannfyllinger?

Hvis du har hull i en tann eller flere tenner, behandles dette normalt med fylling. Tannfylling brukes for å erstatte tapt tannvev og begrense spredningen av karies. Når tannlegen fyller en tann, får tannen den opprinnelige formen og funksjonen sin tilbake. De fleste tannklinikker og tannlegekontorer oppgir prisene for tannfyllinger på nettsidene sine. Prisene varierer fra 600 kr til over 1 500 kr for én tannflate og mellom 1 500 og 3 000 kroner for tre flater. Vær oppmerksom på at prisene varierer etter hvor mange tannflater som skal behandles og hvor omfattende og teknisk arbeidet er.

 

Vedlikehold av tannfyllinger slik at de varer lenge

Tannfyllinger brukes for å reparere skader på tennene som følge av pusseskader, syreskader, hull eller sprekker. Den vanligste grunnen til at en fylling må repareres er fordi den faller ut. Det kan også oppstå hull under selve tannfyllingen som følge av de mikroskopiske kantene på fyllingen hvor bakteriene gjerne fester seg. Så for å ta vare på fyllingene slik at de varer lengst mulig er det viktig med daglig munnhygiene og regelmessige vedlikeholdskontroller hos tannlege eller tannpleier.     

 

$altImage

Ønsker du flere munnpleietips sendt direkte til din innboks?

Registrer deg nå

Denne informasjonen er ment å fremme kunnskap og bevissthet om generelle munnhelsetilstander. Det er ikke ment å erstatte profesjonell rådgivning, diagnose og behandling. Søk alltid råd fra tannlegen eller annen kvalifisert helsepersonell hvis du har spørsmål angående en medisinsk tilstand eller behandling.