Badge field

Hva er kroner/broer?

Published date field

 

Vanligvis sitter både kroner og broer fast på tennene, i motsetning til avtagbare proteser, som kan tas ut av munnen når man ønsker det. Avtagbare proteser som kun erstatter noen tenner, kalles av enkelte pasienter litt upresist for "broer". Den korrekte betegnelsen er "avtagbar delprotese".

Hvordan fungerer egentlig kroner?

En krone lages vanligvis fordi det ikke er mulig å reparere tannen med en fylling. En krone omslutter og dekker fullstendig restene av den naturlige tannkronen. I tillegg til å bygge opp igjen en skadet tann, lages av og til også kroner for å forbedre tannens/tennenes utseende. Kroner egner seg bra til dette fordi kronens farge, form og stilling kan lages presist som tannlegen og pasienten vil ha det. En krone kan også festes på et implantat. På den måten erstattes både krone og rot. Det er naturlig og vanlig at de tenner som kan sees når man snakker eller smiler lages i et tannfarget materiale som porselen eller plastkompositt, så de harmonerer med fargen på dine naturlige tenner. Gull- og andre edle metallegeringer kan også brukes uten at de er dekket av porselen. Slike kroner brukes i nordiske land hyppigst på de bakerste jekslene hvor tyggetrykket er stort. Den mest benyttede kronetypen i dag er en metallkrone med fastbrent porselen. Det lages en indre metallkjerne hvor man siden brenner tannfarget porselen fast. På den måten får man en krone hvor kun porselenet er synlig, samtidig som kronen har en indre metallkjerne.

Tannlegen vil ofte anbefale en krone hvis:

  • Det ikke lenger er forsvarlig å reparere tannen med en fylling.
  • Tannen er for svak.
  • Det mangler så mye tann at en fylling ikke fungerer/holder.
  • Som pillar i en bro.
  • Det skal settes en krone på et tannimplantat.
  • Misfarget eller misdannet tann som skal erstattes.
  • Tannen kan være svekket etter rotbehandling.


Hvordan fungerer en bro?

En bro kan brukes hvis du mangler en eller flere tenner. En betingelse for å kunne lage en bro er at det finnes tenner (bropillarer) som broen kan festes på. Det betyr at det må være gode tenner i hver ende av broen. Plassen som kommer av de manglende tennene vil av og til medføre at de andre tennene begynner å flytte på seg, rett og slett fordi det nå er plass. Som en følge av dette kan bittet mellom tennene i over- og underkjeven bli dårlig. Man skal være oppmerksom på at det ikke er en absolutt nødvendighet å erstatte alle manglende tenner. Denne vurderingen må du gjøre i samråd med tannlegen.

Broer kan brukes for erstatte en eller flere tenner. Broer festes (sementeres) til de naturlige tennene på hver side av "hullet" i tannrekken. Disse tennene kaller vi bropillarer. De fungerer som pillarer i brospennet som på en vanlig veibro. De erstattede tennene kaller vi mellomledd. De fyller plassen mellem bropillarene og erstatter de manglende tennene. I broen brukes de samme materialene som man bruker til kroner. Tannlegen og tannteknikeren vil være de beste til å avgjøre hvilket materiale som bør brukes med tanke på plasseringen og funksjonen av den/de tann/tenner som skal erstattes. Tannfargede materialer brukes selvfølgelig der hvor broen ellers vil skjemme et pent utseende.

Hvordan lages kroner og broer?

Før en krone eller en bro kan lages må tannen (tennene) slipes til en fasong slik at kronen eller broen kan tres ned over tannen som en "hette". Når tannen/tennene er slipt til tar tannlegen et avtrykk for å få en nøyaktig modell til fremstillingen av kronen eller broen. Hvis det skal brukes tannfargede materialer finner tannlegen den riktige fargen for kronen eller broen. Målet er at den er i fullstendig harmoni med dine naturlige tenner både mht farge, form og design.

Et dentallaboratorium bruker avtrykket til å lage en gipsmodell, hvorpå kronen eller broen kan lages. En midlertidig krone eller bro lages og sementeres på den/de tilpassede tann/tenner, mens det tekniske arbeidet utføres. Når krone/bro er klar og kommer i retur fra dentallaboratoriet til tannlegen, fjernes den midlertidige krone/bro og den nye krone/bro festes med sement (sementeres).

Hvor lenge holder en krone eller bro?

Kroner og broer kan holde i mange år, men de kan også løsne. Hvis dette skjer kan tannlegen som regel feste kronen eller broen igjen. Dersom du har mistanke om at en krone eller bro er løs, bør du kontakte tannlegen straks. Det er svært viktig å få reparert dette hurtigst mulig. Dersom man utsetter en slik reparasjon vil ofte pillartennene få så store skader at hele kronen/broen må lages på nytt.

God munnhygiene har avgjørende betydning for levetiden til en krone eller bro. Tenner som har krone eller er bropillar kan som alle andre tenner få karies (hull) og periodontitt. Regelmessige kontroller hos tannlegen/tannpleier er en god ide. Unngå å bruke kroner og broer til annet enn normal tygging. Ikke bruk dem som et verktøy for å f. eks. åpne en melkekartong eller annen emballasje med. Det gjelder selvfølgelig også for dine naturlige tenner.

 

Kroner
Porcelain Gold
Porselen brent på metall, - en metallkeramikk- krone Støpt gullkrone
Broer
Space Bridge Cemented
Bropillarene er klargjort Broen prøves og tilpasses Broen sementeres

 

 

$altImage

Ønsker du flere munnpleietips sendt direkte til din innboks?

Registrer deg nå

Denne informasjonen er ment å fremme kunnskap og bevissthet om generelle munnhelsetilstander. Det er ikke ment å erstatte profesjonell rådgivning, diagnose og behandling. Søk alltid råd fra tannlegen eller annen kvalifisert helsepersonell hvis du har spørsmål angående en medisinsk tilstand eller behandling.