Tannanatomi

 • Krone: Det du normalt kan se av tannen i munnen kalles kronen. Kronens form bestemmer tannens funksjon. Fortennene er derfor skarpe og meiselformede og godt egnet til avbiting . Kinntennene har en knudrete overflate som kan brukes til å tygge og findele maten med.
 • Tannkjøttrand: her møtes tann og tannkjøtt. Uten effektiv tannpuss og bruk av tanntråd/tannstikker vil det samle seg bakteriebelegg (plakk) og tannsten langs tannkjøttranden. Resultatet kan bli tannkjøttsbetennelse (gingivitis).
 • Rot: den del av tannen, som ligger under tannkjøttranden og omgitt av kjevebein. Roten utgjør ca. to tredjedeler av tannen. Den fester tannen i kjeven.
 • Emalje: det ytterste lag ( ½ - 2 mm tykk) på tannens krone. Emaljen er kroppens hardeste vev - men den kan allikevel ødelegges av hull som oppstår som en følge av sukker kombinert med for dårlig renhold.
 • Dentin (tannben): under emaljen ligger dentinet. Roten består også av dentin. Dentinet synes massivt, men består av et stort antall mikroskopiske kanaler, som fører inn til tannens pulpa ("nerven").
 • Pulpa ("nerven"): det bløte vev som finnes i kjernen av tannen. Pulpa består hovedsaklig av nerve- og bindevev samt blodkar. Pulpa er årsaken til at det kan gjøre vondt, når det er hull i en tann eller når tannlegen borrer i et hull.

Hvordan er det med tannkjøttet?

Tannens feste i kjevebenet består av 3 strukturer: tannkjøttet (gingiva), kjevebenet og rothinnen (periodontal-ligamentet/periodontalmembranen)

 • Tannkjøtt(gingiva): er det lyserøde vev,som omslutter tannen og som dessuten dekker kjevebenet/gummen. Hvis tennnene ikke holdes rene vil det oppstå tannkjøttsbetennelse (gingivitis). Dersom betennelsestilstanden sprer seg til kjevebenet kalles det periodontitt.
 • Kjevebenet: er det benet som omslutter tannens rot. Ved periodontitt nedbrytes kjevebenet rundt roten og tennene mister feste og blir løsere.
 • Rothinnen (periodontalligament/periodontalmembran): er de millioner av mikroskopiske , elastiske bindevevstr�der/fibre som sitter fast i tennenes rotoverflate og i kjevebenet. Det er disse fibrene som holder tannen fast i kjeven.

Alle tenner er ikke like!

Alle tenner har en spesiell funksjon. Kikker du i din egen munn , kan du se at de samme type tenner med små forskjeller finnes både i over- og underkjeven.

 • Fortenner (incisiver ): de skarpe, meiselformede fortenner (fire i over- og underkjeven) som brukes til avbiting.
 • Hjørnetenner (caniner): sitter som nummer 3 regnet fra midtlinjen og skiller seg tydelig fra fortennene med sin spisse form. Det er i alt 4 hjørnetenner.
 • Små kinntenner (premolarer): har en tyggeflate med 2 tyggeknuter. Av små kinntenner er det 2 på hver side både i over- og underkjeven. De små kinntenner brukes til å tygge og findele maten.
 • Store kinntenner (molarer): har fra 4 til 5 tyggeknuter og har samme funksjon som de små kinntenner. Det er 3 store kinntenner på hver side både i over- og underkjeven. Den bakerste kalles visdomstannen.

Et menneske får normalt 20 melketenner og 32 blivende (permanente) tenner.

teeth
toothanatomy1

Relaterte artikler