Badge field

Tannanatomi

Published date field

 • Krone: Det du normalt kan se av tannen i munnen kalles kronen. Kronens form bestemmer tannens funksjon. Fortennene er derfor skarpe og meiselformede og godt egnet til avbiting . Kinntennene har en knudrete overflate som kan brukes til å tygge og findele maten med.
 • Tannkjøttrand: her møtes tann og tannkjøtt. Uten effektiv tannpuss og bruk av tanntråd/tannstikker vil det samle seg bakteriebelegg (plakk) og tannsten langs tannkjøttranden. Resultatet kan bli tannkjøttsbetennelse (gingivitis).
 • Rot: den del av tannen, som ligger under tannkjøttranden og omgitt av kjevebein. Roten utgjør ca. to tredjedeler av tannen. Den fester tannen i kjeven.
 • Emalje: det ytterste lag ( ½ - 2 mm tykk) på tannens krone. Emaljen er kroppens hardeste vev - men den kan allikevel ødelegges av hull som oppstår som en følge av sukker kombinert med for dårlig renhold.
 • Dentin (tannben): under emaljen ligger dentinet. Roten består også av dentin. Dentinet synes massivt, men består av et stort antall mikroskopiske kanaler, som fører inn til tannens pulpa ("nerven").
 • Pulpa ("nerven"): det bløte vev som finnes i kjernen av tannen. Pulpa består hovedsaklig av nerve- og bindevev samt blodkar. Pulpa er årsaken til at det kan gjøre vondt, når det er hull i en tann eller når tannlegen borrer i et hull.

Hvordan er det med tannkjøttet?

Tannens feste i kjevebenet består av 3 strukturer: tannkjøttet (gingiva), kjevebenet og rothinnen (periodontal-ligamentet/periodontalmembranen)

 • Tannkjøtt(gingiva): er det lyserøde vev,som omslutter tannen og som dessuten dekker kjevebenet/gummen. Hvis tennnene ikke holdes rene vil det oppstå tannkjøttsbetennelse (gingivitis). Dersom betennelsestilstanden sprer seg til kjevebenet kalles det periodontitt.
 • Kjevebenet: er det benet som omslutter tannens rot. Ved periodontitt nedbrytes kjevebenet rundt roten og tennene mister feste og blir løsere.
 • Rothinnen (periodontalligament/periodontalmembran): er de millioner av mikroskopiske , elastiske bindevevstr�der/fibre som sitter fast i tennenes rotoverflate og i kjevebenet. Det er disse fibrene som holder tannen fast i kjeven.

Alle tenner er ikke like!

Alle tenner har en spesiell funksjon. Kikker du i din egen munn , kan du se at de samme type tenner med små forskjeller finnes både i over- og underkjeven.

 • Fortenner (incisiver ): de skarpe, meiselformede fortenner (fire i over- og underkjeven) som brukes til avbiting.
 • Hjørnetenner (caniner): sitter som nummer 3 regnet fra midtlinjen og skiller seg tydelig fra fortennene med sin spisse form. Det er i alt 4 hjørnetenner.
 • Små kinntenner (premolarer): har en tyggeflate med 2 tyggeknuter. Av små kinntenner er det 2 på hver side både i over- og underkjeven. De små kinntenner brukes til å tygge og findele maten.
 • Store kinntenner (molarer): har fra 4 til 5 tyggeknuter og har samme funksjon som de små kinntenner. Det er 3 store kinntenner på hver side både i over- og underkjeven. Den bakerste kalles visdomstannen.

Et menneske får normalt 20 melketenner og 32 blivende (permanente) tenner.

teeth
toothanatomy1

Denne vare er beregnet til at fremme kendskabet til og viden om generelle helbredstilstande i munden. Den er ikke beregnet til at erstatte professionel rådgivning, diagnose og behandling. Få altid rådgivning hos din tandlæge eller anden kvalificeret medarbejder i sundhedsvæsenet, hvis du har spørgsmål vedrørende en medicinsk lidelse eller behandling.