NÅR VERDEN ER URETTFERDIG ELLER HARD KREVER DET MOT Å FORTSATT VÆRE OPTIMIST

Colgate vil gi flere motet til å smile og til å dele sin historie.

Smilet er vår styrke.

 

 

 
Marnie Swindels, Bokser

Jeg er kvinne i en manneverden. Det må jeg akseptere. Du kjemper mot sterotyper - ikke bare motstandere. Du må ta imot slagene med et smil.

 

 
Mikhail Plotnikov, Forretningsmann

Jeg planla ikke å bli bonde. Jeg bodde i byen og jobbet i en bank. Hver dag når jeg så meg i speilet, så jeg en mann som ikke smilte.

 

 
Nikita Podleskhnykh, Hjemmeværende

Som hjemmeværende opplever jeg at noen ikke synes jeg har en ordentlig jobb.