Badge field

Hva er årsaken til ising i tennene?

Published date field

 

Hva er det?
Ising i tennene er en tilstand som rammer mange. Mange opplever det når de spiser eller drikker noe varmt, kaldt, søtt eller syrlig. Under normale forhold er tannens underliggende dentin (laget som omgir tannens nerve) dekket av emaljen i tannkronen, og tannkjøttet som omgir tannen. Over tid kan den dekkende emaljen bli tynnere, og den gir dermed mindre beskyttelse. Tannkjøttet kan også trekke seg tilbake over tid og eksponere den underliggende rotoverflatens dentin.
Dentinet består av et stort antall porer eller kanaler som går fra tannens utside til nerven i sentrum av tannen. Når dentinet eksponeres, kan disse kanalene bli stimulert av temperaturendringer eller visse typer mat. Her er et bilde av hvordan dentinkanalene ser ut under mikroskopet:

Microscopicviewofdentin

Hva forårsaker det?
Eksponering av dentinet kan skyldes flere faktorer. Enkelte av de mest vanlige årsakene er:

 • Tannkjøttet trekker seg tilbake på grunn av alder eller feil pussing av tennene
 • Syrlig drikke (for eksempel brus) som fører til erosjon av tannemaljen og eksponering av dentinet
 • Skjæring av tenner – dette kan være årsaken til at de fleste eller alle tennene føles sensitive
 • Pussing av tennene med en slipende tannkrem, feil pussing av tennene og/eller pussing av tennene flere enn tre ganger daglig kan føre til tap av tannemalje
 • Tannkjøttsykdom, som kan resultere i at tannkjøttet trekker seg tilbake
 • En avskallet eller sprukket tann kan eksponere dentinet

Enkelte tannbehandlinger kan også føre til ising i tennene. Behandlinger slik som bleking av tennene, profesjonell tannrens, sette på regulering eller legge fyllinger er kjent for å forårsake ising under eller etter prosedyren.

Hva kan jeg gjøre med det?

Det første trinnet for å gjøre noe med ising i tennene er å finne ut hva som er årsaken. En tannlege kan hjelpe deg med dette. Hvis isingen skyldes eksponert dentin, er det flere ting du kan gjøre, og det kan også tannlegen, for å redusere isingen. Dette omfatter:

 • Bruk av en tannbørste med myk bust
 • Riktig pussing av tennene for å hindre slitasje på tannemaljen og at tannkjøttet trekker seg tilbake
 • Bruk av tannkrem spesielt beregnet på å redusere ising
 • Tannlegen kan:
  • Påføre fluorlakk på de sensitive områdene for å styrke tannen
  • Skrive ut resept på en tannkrem med høyt fluorinnhold for daglig bruk
  • Legge en tannfylling for å bygge opp områdene som har mistet emalje

Uansett om du trenger en profesjonell prosedyre eller reseptfrie produkter, er det viktigste trinnet å gå til en tannlege som kan fastsette årsaken til ising i tennene og hjelpe deg med å finne en løsning som vil fungere for deg.

 

$altImage

Ønsker du flere munnpleietips sendt direkte til din innboks?

Registrer deg nå

Denne informasjonen er ment å fremme kunnskap og bevissthet om generelle munnhelsetilstander. Det er ikke ment å erstatte profesjonell rådgivning, diagnose og behandling. Søk alltid råd fra tannlegen eller annen kvalifisert helsepersonell hvis du har spørsmål angående en medisinsk tilstand eller behandling.