Badge field

Hva er tannregulering?

Published date field

 

Å få tannregulering innebærer at tannlegen kan rette på feil i tannstilling og kjevevekst. Bortsett fra det rent estetiske, så kan en feilutvikling av bittet føre med seg andre problemer. Tenner som sitter uregelmessig og ujevnt er ofte vanskeligere å holde rene. Da er risikoen for hull og tannkjøttssykdommer større. Feilstilling av tennene kan gi problemer med tyggemusklene, kjeveledd og med musklene i hals- og skulderregion.

En friskere munn, et penere utseende og tenner som kan holde hele livet, er målet med tannregulering.

En spesialist innenfor dette behandlingsområdet kalles en kjeveortoped. Kjeveortopeder er tannleger som i Norge har en 3 årig ekstrautdannelse på tannlegeskolen i Oslo eller Bergen.

Hvordan kan jeg vite om jeg eller barnet mitt har bruk for tannregulering?

Det er kun tannlegen din som helt sikkert kan finne ut av om du trenger en eller annen slags form for tannregulering eller ei. Spør tannlegen din og han eller hun vil kunne veilede deg om evt. hvilken type behandling du trenger.

Hvis du har et av de følgende problemene, har du kanskje behov for tannregulering:

  • Overbitt. Tennene i overkjeven sitter langt foran tennene i underkjeven. Når munnen lukkes kan man ofte se at fortennene i overkjeven hviler på underleppens overside.
  • Underbitt. Dette er det motsatte av overbitt. Tennene i underkjeven sitter for langt fremme i forhold til tennene i overkjeven. Hakespissen kan ofte bli fremstående.
  • Trangstilling. Tennene har hos hver enkelt en fastlagt størrelse. Hvis tannbuene ikke utvikler seg normalt/ i harmoni med tennens størrelse, så oppstår det ofte plassmangel. Dette kalles trangstilling.
  • Åpent bitt Det er vanlig at fortennene i over- og underkjeven treffer hverandre når munnen lukkes.Har man "åpent bitt" kan man se at det er tydelig avstand og åpning mellom fortennene i over- og underkjeven, når man biter sammen jekslene/kinntennene.
  • Kryssbitt. Tannbuen i overkjeven er vanligvis bredere enn tannbuen i underkjeven. Det betyr at tennene i overkjeven biter sammen "utenpå" tennene i underkjeven. Hvis overkjeven og underkjevens tenner treffes slik at man har underbitt på en side og overbitt på den andre, kalles dette kryssbitt.
  • Store mellomrom. Tennene har en fastlagt størrelse. Utvikles tannbuene så de relativt sett blir store i forhold til tennene blir det ofte stående igjen mellomrom mellom tennene.
  • Avvikende midtlinje.  Midtlinjen fastlegges av mellomrommet mellom de midterste fortennene. Denne linjen skal normalt være sammenfallende for over- og underkjeven. Hvis avviket er svært stort, kan det være behov for regulering.

Hvordan fungerer tannregulering?

Det brukes mange forskjellige typer apparatur, både fast og avtakbar. Apparaturen kan ha som mål å flytte tenner, gi tyggemuskler trening og/eller påvirke kjeveveksten. Apparaturen fungerer ved å påføre et lett press på tenner og kjever. Typen av kjeveortopedisk problem bestemmer hvilken tannreguleringsmetode som bør brukes.

Det finnes så mange forskjellige, individuelle kombinasjoner av apparatur, at det i denne sammenheng ikke på tilstrekkelig opplysende måte vil være mulig å gi en dekkende beskrivelse.

En hovedoppdeling er fast og avtakbart apparatur. Bruksområdene er ikke de samme for fast og avtakbar apparatur. Derfor er det behandlingsmåten som avgjør hvilken apparatur som skal brukes. Stor teknisk utvikling har gjort at det er mye lettere å få på tannregulering enn tidligere. Tidligere måtte man feste/sementere metallbånd rundt de tenner som skulle flyttes. Nå holder det med å lime en "liten knagg" (bracket) på tannen. På denne lille knaggen festes så bøylen.

Det vil være normalt å få kontrollert og justert sitt kjeveortopediske apparatur med jevne mellomrom. Da kontrolleres at behandlingen går som planlagt og de apparaturdelene (bøyler, strikker) som skal flytte tennene er i funksjon. Tennene vil de dagene etter en slik kontroll med "stramming" føles ømme. Dette gir seg heldigvis raskt.

Munnhygiene og tannregulering

Når man har tannregulering skal man være svært nøye med munnhygienen. Det er vanskeligere å pusse tennene effektivt og det tar derfor lenger tid. Hvis du bruker avtakbart apparatur skal det også holdes rent. Spør på tannklinikken, de kjenner problemene og kan gi deg gode råd.

 

Underbite OpenBite Crowding
Underbitt Åpent bitt Trangstilling
Crossbite Overbite
Kryssbitt Overbitt

 

 

$altImage

Ønsker du flere munnpleietips sendt direkte til din innboks?

Registrer deg nå

Denne informasjonen er ment å fremme kunnskap og bevissthet om generelle munnhelsetilstander. Det er ikke ment å erstatte profesjonell rådgivning, diagnose og behandling. Søk alltid råd fra tannlegen eller annen kvalifisert helsepersonell hvis du har spørsmål angående en medisinsk tilstand eller behandling.