Badge field

Hva er tannregulering?

Published date field

Tannregulering innebærer at tannlegen kan rette på feil i tannstilling og kjevevekst. Bortsett fra det rent estetiske, så kan en feilutvikling av bittet føre med seg andre problemer. Tenner som sitter uregelmessig og ujevnt er ofte vanskeligere å holde rene. Da er risikoen for hull og tannkjøttssykdommer større. Feilstilling av tennene kan gi problemer med tyggemusklene, kjeveledd og med musklene i hals- og skulderregion.

En friskere munn, et penere utseende og tenner, som kan holde hele livet er målet med tannregulering.

En spesialist innenfor dette behandlingsområdet kalles en kjeveortoped. Kjeveortopeder er tannleger som i Norge har en 3 årig ekstrautdannelse på tannlegeskolen i Oslo eller Bergen.

Hvordan kan jeg vite om jeg eller barnet har bruk for en tannregulering?

Det er kun tannlegen din som klart kan finne ut av om trenger en eller annen slags form for tannregulering eller ei. Spør tannlegen din og vedkommende vil kunne veilede deg om evt. hvilken type behandling du trenger.

Hvis du har et av de følgende problem, har du kanskje behov for tannregulering:

  • Overbitt. Tennene i overkjeven står langt foran tennene i underkjeven. Når munnen lukkes kan man ofte se at fortennene i overkjeven hviler på underleppens overside.
  • Underbitt. Dette er det motsatte av overbitt. Tennene i underkjeven sitter for langt fremme i forhold til tennene i overkjeven. Hakespissen kan ofte bli fremstående.
  • Trangstilling. Tennene har hos hver enkelt en fastlagt størrelse. Hvis tannbuene ikke utvikler seg normalt/ i harmoni med tennens størrelse, så oppstår det ofte plassmangel. Dette kalles trangstilling.
  • Åpent bitt Det er vanlig at fortennene i over- og underkjeven treffer hverandre når munnen lukkes.Har man "åpent bitt" kan man se at det er tydelig avstand og åpning mellom fortennene i over- og underkjeven, når man biter sammen jekslene/kinntennene.
  • Kryssbitt. Tannbuen i overkjeven er vanligvis bredere enn tannbuen i underkjeven. Det betyr at tennene i overkjeven biter sammen "utenpå" tennene i underkjeven. Hvis overkjeven og underkjevens tenner treffes slik at man har underbitt på en side og overbitt på den andre, kalles dette krysssbitt.
  • Store mellomrom. Tennene har en fastlagt størrelse. Utvikles tannbuene så de relativt sett blir store i forhold til tennene blir det ofte stående igjen mellomrom mellom tennene.
  • Avvikende midtlinje. Midtlinjen fastlegges av mellomrommet mellom de midterste fortennene. Denne linjen skal normalt være sammenfallende for over- og underkjeven. Hvis avviket er svært stort, kan det være behov for regulering.

Hvordan fungerer tannregulering?

Det brukes mange forskjellige typer av apparatur, både fast og avtagbar. Apparaturen kan ha som mål å flytte tenner, gi tyggemuskler trening og eller påvirke kjeveveksten. Apparaturen fungerer ved å påføre et lett press på tenner og kjever. Typen av kjeveortopedisk problem bestemmer hvilken tannreguleringsmetode som bør brukes.

Det finnes så mange forskjellige, individuelle kombinasjoner av apparatur, at det i denne sammenheng ikke på tilstrekkelig opplysende måte vil være mulig å gi en dekkende beskrivelse.

En hovedoppdeling er fast og avtagbart apparatur. Bruksområdene er ikke de samme for fast og avtagbar apparatur. Derfor er det behandlingstypen som avgjør hvilken apparatur som skal brukes. Stor teknisk utvikling har gjort at det er mye lettere å få utført tannregulering enn tidligere. Tidligere måtte man feste/sementere metallbånd rundt de tenner som skulle flyttes. Nå holder det med å lime en lille "liten knagg" (bracket) på tannen. I denne liten knaggen festes så bøylen.

Det vil være normalt å få kontrollert og justert sin kjeveortopediske apparatur med jevne mellomrom.Det kontrolleres at behandlingen går som planlagt og de apparaturdelene (bøyler,strikker) som skal flytte tenner er i funksjon. De nærmeste dager etter en slik kontroll med "stramming" vil tennene føles ømme. Dette gir seg heldigvis raskt.

Munnhygiene og tannregulering

Når man holder på med tannregulering skal man være svært obs. på munnhygienen. Det er vanskeligere å pusse tennene effektivt og det tar defor lengre tid. Hvis du bruker avtagbar apparatur skal det også holdes rent. Spør på tannklinikken. De kjenner problemene og kan gi deg gode råd.

 

Underbite OpenBite Crowding
Underbitt Åpent bitt Trangstilling
Crossbite Overbite
Kryssbitt Overbitt

 

Denne vare er beregnet til at fremme kendskabet til og viden om generelle helbredstilstande i munden. Den er ikke beregnet til at erstatte professionel rådgivning, diagnose og behandling. Få altid rådgivning hos din tandlæge eller anden kvalificeret medarbejder i sundhedsvæsenet, hvis du har spørgsmål vedrørende en medicinsk lidelse eller behandling.