Friends having pizza together
Badge field

Hva er visdomstenner?

Published date field

Visdomstennene er de bakerste kinntenner på hver side både i over- og underkjeven. Det er normalt de siste tenner som bryter frem, normalt i 16-20 års alderen eller senere. Det sene frembruddet har gitt tennene navnet - visdomstenner. Det er ikke alltid at man får sine visdomstenner. Visdomstannens anlegg er det som hyppigst mangler hos oss mennesker.

Da visdomstennene er de siste blivende tenner som bryter frem, er det ofte ikke nok plass til dem i tannbuen. Det kan medføre at visdomstennerne ikke har plass til å bryte frem på vanlig vis.De kan da bli liggende mer eller mindre frembrutt i kjeven. Halvfrembrutte visdomstenner kan være årsak til ømhet og betennelse med hevelse.

Visdomstenner kan ligge i kjeven i mange forskellige stillinger. På et røntgenbilde kan tannlegen se hvordan tannen ligger og om den overhode kan komme frem. Er det smerter eller tegn på betennelse må visdomstannen eventuelt fjernes.

Hvordan fjernes visdomstenner?

Hvis visdomstannen er brutt frem i munnen så hele kronen kan sees kan tannen fjernes ved en vanlig tannuttrekking. Etter bedøvelsen løsnes tannen forsiktig med egnede instrumenter. Dette gjør ikke vondt, men du kan merke at tannlegen rører tannen.

Når tannen er fjernet, blir du kanskje bedt om å bite sammen på et stykke gazbind inntil blødningen er stanset. Blødningen stopper i løpet av få minutter. Når bedøvelsen "går ut" vil det forekomme litt ømhet og hevelse, men det vil normalt forsvinne etter et par dager. Tannlegen vil fortelle deg om du trenger noe smertestillende medisiner, og hvordan du ellers skal forholde deg i tilhelingsperioden. Enkelte tannleger leverer ut en skriftlig informasjon. Får du problemer skal du henvende deg til tannlegen. Hvis det oppstår infeksjon kan tannlegen ordinere et antibiotikum.

Visdomstenner som ikke bryter frem på vanlig vis kan gi smerter og hevelse. Så snart den minste del av en visdomstann er kommet igjennom tannkjøtet, så er det i virkeligheten åpent hele veien omkring kronen. Det betyr at det er god plass for bakteriene, men ingen mulighet for å fjerne dem. Slike tenner må eventuelt fjernes ved et mindre kirurgisk inngrep. Fjernes visdomstanden før 20 års alder er røttene ikke ferdigutviklet. Inngrepet er derfor enklere og gir derfor sjeldnere og mindre komplikasjoner. Behandlingen skjer under lokalbedøvelse.

HorizontalImpaction Horisontalt leie
 
AngularImpaction   Skråstilt leie
 
VerticalImpaction   Vertikalt leie, men likevel ikke frembrutt (retinert).

 

Denne vare er beregnet til at fremme kendskabet til og viden om generelle helbredstilstande i munden. Den er ikke beregnet til at erstatte professionel rådgivning, diagnose og behandling. Få altid rådgivning hos din tandlæge eller anden kvalificeret medarbejder i sundhedsvæsenet, hvis du har spørgsmål vedrørende en medicinsk lidelse eller behandling.