Badge field

Hva er tannimplantater?

Published date field

Tannimplantater er metallkonstruksjoner som kirurgisk settes inn i kjevebenet. Vanligvis brukes små , hule titaniumsylindre. Prinsippet er å etablere en "kunstig rot" hvor tannlegen etter tilheling kan montere en krone på . Metoden brukes for å erstatte manglende tenner.

Hvordan fungerer tannimplantater?

Vi anser kun behandlingen som vellykket dersom implantatet har vokst fast i kjevebenet. Da kan implantater brukes som et stabilt fundament for ulike ikke tannerstatninger. På implantater kan man feste kroner eller broer. I tillegg lages ofte festeanordninger for avtagbare proteser. Da kan det være enklere å få protesen til å sitte fast. Det er en stor fordel når man skal spise og snakke.Mange mennesker med proteser setter stor pris på den sikkerhet som implantatene gir dem.

For enkelte mennesker som mangler noen eller alle tennene, er det veldig ubehaglig eller kanskje nærmest umulig å bruke vanlige avtagbare proteser. Årsaken kan være tørre, ømme områder på proteseunderlaget eller sterke oppkastreflekser. En vanlig fastsementert bro kan ofte lages ved å bruke tennene på hver sider av de manglende tenner. Av og til finnes ikke tilgjengelige pillartennet til en bro. Dessuten kan det føles galt å slipe friske, hele tenner ned til bropillarer når man i stedet kan benytte et implantat.

Behandling med implantater krever at det er tilstrekkelig kjeveben der implantatet skal settes. I spesielle tilfeller kan man bygge opp kjevekammen. En meget omhyggelig munnhygiene og regelmessige kontroller er viktig for at implantatbehandlingen skal lykkes på lang sikt.

Implantatbehandling er kostbar og krevende. For den motiverte, flinke pasient kan implantater gi et meget godt og holdbart resultat.

Hvor lenge holder tannimplantater?

Implantater holder vanligvis meget lenge, kanskje hele livet. Det er imidlertid avhengig av hvor nøye pasienten er med den daglige munnhygienen og med regelmessige tannlegebesøk.

Tann implantater


Posts Artificial
Stolper er kirurgisk plassert nede i tannkjøttet. Kunstige tenner gruppert pø en bro, er montert pø stolpene.
Implants Replacement
Implantater er ofte veldig stabile samt at de lett passer inn i munnen. Implantater fungerer som erstatning for enkelte tenner.

Denne vare er beregnet til at fremme kendskabet til og viden om generelle helbredstilstande i munden. Den er ikke beregnet til at erstatte professionel rådgivning, diagnose og behandling. Få altid rådgivning hos din tandlæge eller anden kvalificeret medarbejder i sundhedsvæsenet, hvis du har spørgsmål vedrørende en medicinsk lidelse eller behandling.