Badge field

Hva er kroner/broer?

Published date field

Vanligvis sitter både kroner og broer fast på tennene. Derfor kalles de "fast protetikk" i motsetning til avtagbare proteser, som kan tas ut av munnen når man ønsker det. Avtagbare proteser som kun erstatter noen tenner , kalles av enklete pasienter litt upresist for "broer". Den korrekte betegnelse er "avtagbar delprotese".

Hvordan fungerer egentlig kroner?

En krone lages vanligvis fordi det ikke er mulig å reparere tannen med en fylling. En krone omslutter og dekker fullstendig restene av den naturlige tannkronen. I tillegg til å bygge opp igjen en skadet tann, lages av og til også kroner for å forbedre tannens/tennenes utseende. Kroner egner seg bra til dette fordi kronens farge, form og stilling kan lages presist som tannlegen og pasienten vil ha det. En krone kan også festes på et implantat. På den måten erstattes både krone og rot. Det er naturlig og vanlig at de tenner som kan sees når man snakker eller smiler lages i et tannfarget materiale som, porselen eller plastkompositt, så de harmonerer med fargen på dine naturlige tenner. Gull- og andre edle metallegeringer kan også brukes uten at de er dekket av porselen. Slike kroner brukes i nordiske land hyppigst på de bakerste jeksler hvor tyggetrykket er stort. Den mest benyttede kronetypen i dag er en metallkrone med fastbrent porselen. Det lages en indre metallkjerne hvor man siden brenner tannfarget porselen fast. På den måten får man en krone hvor kun porselen er synlig, samtidig som kronen har en indre metallkjerne.

Tannlegen vil ofte anbefale en krone hvis:

  • Det ikke lenger er forsvarlig å reparere tannen med en fylling.
  • Tannen er for svak.
  • Det mangler så mye tann at en fylling ikke fungerer/holder.
  • Som pillar i en bro.
  • Det skal settes en krone på et tannimplantat.
  • Misfarget eller misdannet tann som skal erstattes.
  • Tannen kan være svekket etter rotbehandling.


Hvordan fungerer en bro?

En bro kan brukes hvis du mangler en eller flere tenner. En betingelse for å kunne lage en bro er at det finnes tenner (bropillarer) som broen kan festes på. Det betyr at det må være gode tenner i hver ende av broen. Manglende tenner vil av og til medføre at de andre tennene begynner å flytte seg,rett og slett fordi det nå er plass. Som en følge av dette kan bittet mellom tennene i over- og underkjeven bli dårlig. Man skal være oppmerksom på at det ikke er en absolutt nødvendighet å erstatte alle manglende tenner. Denne vurderingen må du gjøre i samråd med tannlegen.

Broer kan brukes for erstatte en eller flere tenner. Broer festes (sementeres) til de naturlige tenner på hver side av "hullet" i tannrekken. Disse tennene kaller vi bropillarer. De fungerer som pillarer i brospennet som på en vanlig veibro. De erstattede tennene kaller vi mellomledd. De fyller plassen mellem bropillarene og erstatter de manglende tenner. I broen brukes de samme materialer som man bruker til kroner. Tannlegen og tanntekniker vil være de beste til å avgjøre hvilket materiale som bør brukes med tanke på den plassering og funksjon av den/de tann/tenner som skal erstattes. Tannfargede materialer brukes selvfølgelig der hvor broen ellers vil skjemme et pent utseende.

Hvordan lages kroner og broer?

Før en krone eller en bro kan lages må tannen (tennene) slipes til en fasong slik at kronen eller broen kan tres ned over tannen som en "hette". Når tannen/tennene er slipt til tar tannlegen et avtrykk for å få en nøyaktig modell til fremstillingen av kronen eller broen. Hvis det skal brukes tannfargede materialer finner tannlegen den riktige fargen for kronen eller broen. Målet er at den er fullstendig i harmoni med dine naturlige tenner både mhp farge, form og design.

Et dentallaboratorium bruker avtrykket til å lage en gipsmodell, hvorpå kronen eller broen kan lages. En midlertidig krone eller bro lages og sementeres på den/de tilpassede tann/tenner, mens det tekniske arbeide utføres. Når krone/bro er klar og kommer i retur fra dentallaboratoriet til tannlegen, fjernes den midlertidige krone/bro og den nye krone/bro festes med sement (sementeres).

Hvor lenge holder en krone eller bro?

Kroner og broer kan holde i mange år, men de kan også løsne. Hvis dette skjer kan tannlegen som regel feste kronen eller broen igjen. Dersom du har mistanke om at en krone eller bro er løs, bør du kontakte tannlegen straks. Det er svært viktig å få reparet en slik løsning hurtigst mulig. Dersom man utsetter en slik reparasjon vil ofte pillartenner få så store skader at hele konen/broen må lages om.

God munnhygiene har avgjørende betydning for levetiden til en krone eller bro. Tenner som har krone eller er bropillar kan som alle andre tenner få karies (hull) og periodontitt. Regelmessige kontroller hos tannlegen/tannpleier er en god ide.Unngå å bruke kroner og broer til annet enn normal tygging. Ikke bruk dem som verktøyl f. eks. til å åpne melkekartonegn eller annen emballasje med. Det gjelder selvfølgelig også for dine naturlige tenner.

 

Crowns
Porcelain Gold
Porselen brent på metall, - en metallkeramikkrone Støpt gullkrone
Broer
Space Bridge Cemented
Bropillarene er klargjort Broen prøves og tilpasses Broen sementeres

 

Denne vare er beregnet til at fremme kendskabet til og viden om generelle helbredstilstande i munden. Den er ikke beregnet til at erstatte professionel rådgivning, diagnose og behandling. Få altid rådgivning hos din tandlæge eller anden kvalificeret medarbejder i sundhedsvæsenet, hvis du har spørgsmål vedrørende en medicinsk lidelse eller behandling.