Hva er rotbehandling/rotfylling?

En rotbehandling innebærer at tannlegen fjerner tannens pulpa ("nerven") som ligger i en kanal i tannens sentrum/kjerne. Kanalen går fra krone til rotspiss. Når den skadde , betente eller døde pulpa er fjernet, desinfiseres og renses rotkanalen mekanisk med spesielle "rotfiler". Når dette er skjedd, fylles kanalen med et egnet materiale som "propper" eller forsegler hele kanalen. Tidligere var man ofte nødt til å trekke en tann som hadde problemer med "nerven", men i dag reddes mange tenner med rotbehandling.

De mest vanlige grunner til problemer med tannens pulpa ("nerve") er:

  • Et hull som er så dypt at det når helt inn til nerven- dermed er pulpa infisert
  • Skade på en tann f.eks. etter et slag eller fall. Skaden på pulpa kan vise seg med det samme, men det kan også gå flere år før en slik skade viser seg. Det er derfor viktig å få dokumentert og journalført slike skader hos skoletannlegen, selv om det på kort sikt synes som om alt har gått bra.


Hvis en infisert eller død pulpa ("nerve") ikke behandles kan infeksjonen spre seg nedover i rotkanalen til kjevebenet og det kan utvikle seg en tannbyll ved rotspissen. En tannbyll kan ødelegge kjevebenet rundt rotspissen. I løpet av denne utviklingen kan det hyppig bli tannverk.

Hvordan gjøres rotbehandling/rotfylling?

Rotbehandling må som regel gjennomføres over flere besøk. De enkelte trinn i en rotbehandling kan være:

  • Dersom tannlegen tror at behandlingen blir smertefull, settes lokalbedøvelse. Deretter lages det en åpning gjennom baksiden av tannen, hvis det er en fortann, eller gjennom tyggeflaten hvis det er en jeksel. En fortann har en rotkanal, mens jeksler har 1-4,ja av og til flere, rotkanaler
  • Det betente eller døde pulpavev fjernes i tannkronen og i rotkanalen. Det desinfiseres og kanalen renses mekanisk med "rotkanalfiler". I kanalen fylles oftest en bakteriedrepende pasta.
  • Hvis det er nødvendig med flere tannlegebesøk dekkes åpningen i tannens krone med en midlertidig fylling.
  • Ved neste besøk fjernes den midlertidige fylling enkelt og nødvendig ytterligere behandling kan gjøres. Når kanalen er ren,tørr og symptomfri kan den fylles med et rotfyllingsmateriale som er laget som en tynn gummi- (guttaperka) spiss som har den rensede kanalens form. I kanalen sprøytes en sementpasta før den tilpassede gutaperkaspiss "proppes" ned i kanalen.Målet er en fullstendig tett forsegling på rotspissen.
  • Har tannen vært sterkt skadet kan det bli nødvendig å lage en krone på tannen. Det er vanlig å sikre tannens krone på ulike måter fordi rotbehandlingen ofte har svekket tannen. For eksempel kan man bygge opp tannens indre før en krone lages.


Hvor lenge holder en rotfylt tann? Brekker de ofte?

Den kan holde hele livet på lik linje med alle dine andre tenner. Den er like mye og like lite utsatt for hull og tannkjøttbetennelse. Derfor er god munnhygiene og regelmessige kontroller hos tannlegen viktig for å hindre problemer i fremtiden.

Grunnen til at tannen måtte rotbehandles er ofte fordi den hadde en stor skade/hull. Tannen var altså svekket før rotbehandlingen. Selve rotbehandlingen gjør ikke tannkronen sterkere. Det er derfor viktig å forstå omfanget og betydningen av den behandling tannen får. En rotbehandlet tann som repareres med en vanlig fylling har ofte dårligere fremtidsutsikter enn om man behandler denne tannen med en krone.

Den beste måten å vurdere om en rotbehandling er vellykket er ved å sammenligne røntgenbilder før og en viss tid etter behandling. Denne sammenligningen vil vise om prosessen har utviklet seg eller om tilheling har skjedd.

PulpDamage PulpRemoval Filled
Et dypt hull Rensede rotkanaler, klar til fylling Kanalene er ferdig rotfylt

 

Denne vare er beregnet til at fremme kendskabet til og viden om generelle helbredstilstande i munden. Den er ikke beregnet til at erstatte professionel rådgivning, diagnose og behandling. Få altid rådgivning hos din tandlæge eller anden kvalificeret medarbejder i sundhedsvæsenet, hvis du har spørgsmål vedrørende en medicinsk lidelse eller behandling.  

More Articles You May Like