Maria Ryan, Vice President and Chief Dental Officer

 

 

Maria Ryan

DDS, PhD
Visepresident og sjefstannlege

Maria Emanuel Ryan, DDS, PhD er visepresident og sjefstannlege ved Colgate- Palmolive Company hvor hun sørger for tilsyn og ledelse til klinisk tann- og hudbehandlings- organisasjoner, kunnskapsadministrasjon, vitenskapelig kommunikasjon og teamet for bioløsninger. Dr. Ryan fungerte tidligere som professor og leder for Institutt for oral biologi og patologi ved Stony Brook University hvor hun var aktivt involvert i undervisning, klinisk praksis og forskning. Hun er tidligere president for American Association for Dental Research (Tannforskning) (AADR). Dr. Ryan har mottatt en rekke priser, inkludert NIH National Research Service Awards (Nasjonal forskningspris) og en Physician Scientist Award (Legeforskerpris). Hun var mottakeren av New Dentist Leadership Award (Ny tannlegelederpris) fra Dental Society i staten New York og mottok en prestasjonspris fra American Dental Association. Dr. Ryan var den første mottakeren av Victress Health Award som hun mottok i Berlin, Tyskland i 2010 for anerkjennelse av sin utdannings- og forskningsinnsats innenfor kvinnehelse. Dr. Ryan er en fremtredende alumn ved Stony Brook’s School of Dental Medicine og var stipendiat av Hedwig van Ameringen Executive Leadership in Academic Medicine (ELAM) program for kvinner ved Drexel University College of Medicine. Dr. Ryan er en nasjonal og internasjonal kjent foredragsholder og forfatter som har dukket opp på i flere medier for å diskutere tannlegenes rolle i å tilby optimal generell helsehjelp.