Jim Masters, PhD

 

 

Jim Masters

PhD
Verdensomspennende teknologidirektør for tidlig forskning i munnpleie for biologiske og fysiske fag

Dr. Jim Masters leder for tiden den tidlige fasen av biologisk vitenskapelig forskning innen munnpleie. Han og teamet hans er ansvarlige for de grunnleggende innovasjonsprogrammene konsentrert i bløtvev, fysikk og overflatevitenskap som støtter Colgate Palmolives globale munnpleie-forretningsportefølje med forskning. Jim har over 25 års erfaring og har aktivt ledet forskerteam innenfor både oral og personlig pleie. Fokuset for forskningen hans har nylig konsentrert seg om hud- og svettefysiologi, hudmikrobiomforskning, munn-mikrobiologi og studiet av interaksjoner mellom bakterier og vertsrespons for å løse sykdommer i tidlig stadium for forbedret munnhelse. Han har skrevet flere bokkapitler og publisert mange artikler i fagvurderte, internasjonale anerkjente tidsskrifter, har mer enn 55 amerikanske patenter og var mangeårig medlem av International Organs Hygiene Advisory Group. Jim fikk sin BS-grad i kjemi fra University of Scranton og doktorgraden i uorganisk/polymerkjemi fra University of Pennsylvania.