Bayardo Garcia Godoy, DMD, MSc

 

 

Bayardo Garcia Godoy

DMD, MSc
Senior teknisk medarbeider

"Dr. Bayardo Garcia Godoy jobber for tiden ved Colgate-Palmolive, Global Technology Center som Senior klinisk forskningsassistent for Oral Care globale kliniske studier. Dr. Garcia Godoys ansvar inkluderer: datahåndteringssystemer, utvikling av protokoller og skriving og redigering av manuskripter, administrering av komponenter for bevis på konseptet: kliniske sikkerhets- og effektstudier før og etter markedsføring. Han er involvert i prosessen med å redigere og sende protokoller til lokale og internasjonale komiteer for bioetikk: rekruttering av potensielle frivillige deltakere: administrasjon av informert samtykke: per-protokollutdanning av studiedeltakere og riktig styringsdokumentasjon, lagring, utlevering og avhending av teststudiemateriell.

Videre leder Bayardo det interne kliniske programmet og har vist kompetanse i utførelsen av praktiske kliniske undersøkelser, riktig dokumentasjon, rapportering av produktsikkerhets- og bivirkningsrapporter, og ved innlevering av nøyaktige undersøkelsesdokumenter til sponsorbyrået og regulerende enheter. Alt dette i samsvar med godkjente forskningsprotokoller, føderale forskrifter og sponsorens policyer og prosedyrer. "