Vinn et ar med produkter fra colgate!
Bli med i Colgate Smiles Club under for din sjanse til å vinne et år med produkter fra Colgate. Vi gleder oss
til å ha deg med!

Belønninger venter på deg i Colgate Smiles Club!

Eksklusive belønninger & tilbud

Eksklusive belønninger
& tilbud

Medlemstilgang til nyheter og overraskelser

Medlemstilgang til
nyheter og overraskelser

Personlig tilpasset munnhelsetips

Personlig tilpasset
munnhelsetips

Colgate E-post Konkurranse - Et år med produkter
Vilkår og betingelser

 

1. Promotør: Colgate-Palmolive Norge AS, Lilleakerveien 4a, 0283 Oslo, Norway 

Hvordan delta i konkurransen:
2. Denne konkurransen varer fra 4.12.2023 til 22.12.2023.
3. Denne konkurransen er åpen for de som melder seg inn i Colgate Smiles Club, som er over 18 år og     som bor i Norge. Ansatte i Colgate, dets tilknyttede selskaper, og alle byråer og selskaper tilknyttet     denne kampanjen inkludert deres nærmeste familie er ikke kvalifisert til å motta premie.
4. For å delta i konkurransen, må deltaker avgi navn, e-post adresse og svare på et av valgmulighetene     på konkurransens landingsside innen 23.59 den 22.12.2023. Det er totalt fem vinnere som vil motta     premie.
5. Kun de deltakerne som avgir et svar vil kunne vinne premien og vil bli valgt av Colgate via en tilfeldig     premietrekning 2.01.2023.
6. Vinnerne vil bli varslet av en Colgate-representant via e-post innen 14 virkedager fra datoen for     trekningen. Vinnere må svare på Colgate-e-posten mottatt innen 14 dager for å kreve premien eller å     gi fra seg denne premien. Hvis en premie ikke blir gjort krav på, trekker vi en ny premievinner. Hvis den     andre vinneren ikke gjør krav på premien innen den angitte tiden, blir premien ugyldig. Skulle Colgate     ikke være i stand til å kontakte vinneren eller dersom vinneren ikke kan akseptere premien,     forbeholder Colgate seg retten til å tildele premien til en alternativ vinner, trukket i samsvar med disse     vilkårene og betingelsene.
7. Den fulle premien er som følger:

 •       3 x Colgate 360 Sensitive Extra Soft Tannbørster
 •       3 x Colgate Recyclean Medium Tannbørster
 •       3 x Colgate Slim Soft Design Soft Tannbørster
 •       3 x Colgate Gum Soft Tannbørster
 •        3 x Colgate Total Advanced Gum 75ml Tannkrem
 •        3 x Colgate Total Whitening 75ml Tannkrem
 •        3 x Colgate Sensitive Instant Relief Enamel Repair 75ml Tannkrem 
 •        3 x Colgate Total Active Fresh 75 ml Tannkrem
 •        3 x Colgte Max White Ultra 75 ml Tannkrem
 •        4 x Colgate High Fluoride 500 ml Munnskyll  
 •        4 x Colgate Plax Cool Mint 500ml Munnskyll
 •        6 x Colgate Mint Tanntråd
 •        3 x Colgate Plax Cool Mint 100ml Munnskyll
 •        3 x Colgate Total Original 20ml Tannkrem

    Premiene kan avvike fra bildet vist eller listen oppført ovenfor, avhengig av lager og tilgjengelighet.     Premiens totale verdi er på kr 2110, og er regnet ut fra utsalgspris i butikk den 09.11.22.

8. Deltakere samtykker til arrangøren ved å bruke deltakerens navn og e-post. Denne informasjonen vil     bli brukt til å kontakte vinneren og levere premien. Vinneren må oppgi en adresse for levering av     premien.
9. Alle premier er ikke overførbare, og ingen kontantalternativ tilbys.
10. Colgate forbeholder seg retten til å erstatte en premie med en av samme eller større verdi hvis den        utpekte premien skulle bli utilgjengelig av en eller annen grunn.
11. I tilfelle en tvist er Colgates avgjørelse endelig og ingen korrespondanse vil bli inngått.
12. Colgate har rett til å iverksette alle rimelige sikkerhetstiltak for å sikre at reglene blir overholdt.     Colgate forbeholder seg retten til å slette dupliserte og uredelige bidrag, samt diskvalifisere deltakere     hvis vi mistenker at noen aktivitet som ikke anses i samsvar med konkurransens ånd har funnet sted.
13. Colgate forbeholder seg retten til å endre, kansellere eller utsette denne konkurransen uten varsel.
14. Colgate respekterer personvernet ditt i samsvar med lovene som beskytter personopplysninger,     inkludert uten begrensning EUs databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven 2018. Hvis du     oppgir personopplysninger til Colgate i forbindelse med denne konkurransen, vil Colgate kun     behandle dem i forbindelse med konkurransen, for dets journalføringsformål og i forbindelse med     dets aktiviteter som er knyttet til det. Hvis deltakere huker av i boksen og "godtar å motta e-poster     med tilbud og informasjon", vil disse opplysningene bli lagret på en konfidensiell måte og vil ikke bli     delt ut til noen eksterne parter eller brukt til noe annet enn markedsføringsrelatert aktivitet. Colgate     og dets verdensomspennende tilknyttede selskaper kan bruke og avsløre dine personopplysninger for     disse avtalte formålene. Unntatt som angitt ovenfor, vil dataene dine holdes konfidensielle. Vår     personvernerklæring finner du på

    https://www.colgatepalmolive.no/legal-privacy-policy/privacy-policy

15. Deltakere vil bli ansett for å være bundet av og ha akseptert disse vilkårene og betingelsene.
16. Konkurransen er underlagt norsk lov og jurisdiksjon.